De Vitale Dokter: de weg naar (meer) professionele voldoening en vitaliteit

Een goede vitaliteit van artsen is voorwaarde voor het kunnen bieden van goede patiëntenzorg. Veel artsen ervaren dat de vitaliteit onder druk staat, onder andere door veeleisende en veranderende werkomstandigheden zoals een hoge productiedruk, de emotionele belasting van het werk, te weinig tijd voor compassie en toegenomen administratieve lasten.

Om de vitaliteit en werkvoldoening van A(N)IOS en stafleden te behouden of bevorderen ontwikkelden wij het instrument ‘De Vitale Dokter: de weg naar (meer) professionele voldoening en vitaliteit’. Het instrument bestaat uit een online vragenlijst en een automatisch gegenereerd afdelingsrapport met de resultaten van de vragenlijst. Het afdelingsrapport biedt inzicht in de vitaliteit en werkvoldoening van artsen op de afdeling en drie domeinen die hierop mogelijk van invloed zijn: de ervaren afdelingscultuur, de organisatie van de (zorg)praktijk, en de persoonlijke veerkracht van artsen.

Wij ontwikkelden dit instrument op basis van het Stanford WellMD Professional Fulfillment Model. Volgens dit model zijn vitaliteit en werkvoldoening het resultaat zijn van een ondersteunende zorgorganisatie, een welzijnsbevorderende cultuur en de persoonlijke veerkracht van artsen (zie figuur).

De vragenlijst bevat 46 vragen verdeeld over vier vragenblokken: vitaliteit, cultuur, organisatie en persoonlijke veerkracht. Na elk vragenblok kunnen gebruikers hun antwoorden toelichten in een opentekstruimte. Het afnemen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en is volledig anoniem. De resultaten worden teruggekoppeld in een afdelingsrapportage.

Heeft u interesse in dit nieuwe instrument, neem gerust contact op!

Share on